Metody nauczania

Nasze metody nauczania opierają się na wykorzystaniu naturalnej chęci uczenia się i poznawania świata przez dzieci. Takie podejście sprawia, że nauka daje dzieciom radość, a równocześnie zapewnia osiąganie najlepszych wyników. Metody stosowane w naszym przedszkolu:

  • nauka czytania i pisania w języku polskim: metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej, odimienna nauka czytania, glottodydaktyka
  • nauka czytania i pisania w języku angielskim metodą JollyPhonics
  • przygotowanie do programowania dla przedszkolaków: Kodowanie na Dywanie
  • praca metodą projektu: samodzielne poznawanie poprzez odkrywanie
  • nauczanie muzyki metodą gordonowską

Tu wszystko przychodzi naturalnie!

Szacunek dla dziecka i naturalne wychowanie - filozofia korczakowska

Bliskie są nam ideały pedagogiczne Janusza Korczaka: szacunek dla dziecka i podążanie za jego naturalną potrzebą odkrywania świata. Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka (...), musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. W odkrywaniu tajemnic świata dziecku potrzebny jest mądry dorosły- przewodnik.

Naturalne wychowanie to wiara, że dziecko kryje w sobie potencjał i w sposób naturalny dąży do jego rozwoju. Mądry nauczyciel ma je tylko w tym wesprzeć.

Nie mówimy o błędach, lecz o okazji do nauki. Nie mówimy o karach, lecz o naturalnych konsekwencjach działania. Odnosimy się do dzieci z szacunkiem, ale też chcemy, aby ono z szacunkiem traktowało to, co je otacza: kolegów, nauczycieli, zwierzęta i przyrodę, żyło z nimi w harmonii. Dlatego ważne są dla nas zasady życia w grupie, które wspólnie ustalamy. W naszym przedszkolu mamy zatem prawo do błędów, ale też uczymy się, jak dobrze traktować siebie nawzajem, aby było nam ze sobą dobrze i aby każde dziecko czuło się w przedszkolu lubiane i bezpieczne.