Skontaktuj się z nami Telefon tel. 698 989 783 lub Skrzynka pocztowa info@biglittlethings.edu.pl
PL EN
Telefon Ikona poczty elektronicznej

Jak uczymy?

PROJEKTY

Nasi nauczyciele uwielbiają pracę metodą projektów. To interdyscyplinarne zajęcia zaplanowane na okres około dwóch tygodni. Rozpoczynamy je od stworzenia siatki pojęć, czyli zagadnień i pytań, które dzieciom przychodzą do głowy w związku z zaproponowanym tematem. W ciągu trwania projektu odpowiadamy na wszystkie pytania, rozbudowujemy wiedzę wokół podanych zagadnień korzystając z wycieczek, eksperymentów, zajęć sensorycznych i spotkań z ciekawymi gośćmi. Na koniec dzieci prezentują efekty własnej pracy dotyczącej poznawanego tematu, np. prezentują plakat, przynoszą rekwizyt i dzielą się swoją wiedzą z kolegami i koleżankami.

SENSORYKA I DOŚWIADCZANIE

Rozwój przedszkolaków dotyczy jednocześnie bardzo wielu obszarów, między innymi mowy, koordynacji ruchowej, poznawania zmysłowego, przetwarzania słuchowego i wzrokowego. Organizujemy codzienne zajęcia w taki sposób, żeby zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości odbywało się przy udziale wszystkich zmysłów. Jeśli poznajemy nazwy kolorów, to mamy do dyspozycji farby, kredki, pastele, kolorowe piłki, pompony, owoce, farbowany makaron, ryż i wszystko, co tylko podpowie wyobraźnia. Jeśli uczymy się o ptakach, organizujemy spotkanie z ornitologiem i wycieczkę do miejsca gdzie gniazdują, zapraszamy sowy do przedszkola i oglądamy krótki film przyrodniczy. To daje dzieciom okazję do odczuwania i zapamiętywania nowych doświadczeń i informacji w najlepszy i najskuteczniejszy dla ich etapu rozwojowego sposób.

CZYTANIE I PISANIE

W naszym przedszkolu korzystamy z metody prof. Jagody Cieszyńskiej (symultaniczno-sekwencyjnej). Dzieci mają pierwsze zajęcia z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania już w grupie trzylatków. Na tym etapie to między innymi poznawanie niektórych prostych sylab – odgłosów zwierząt. Z każdym kolejnym rokiem dzieci poznają więcej różnych sylab, łączą je w wyrazy, krótkie wyrażenia, aż w zerówce osiągają umiejętność czytania prostych tekstów.
W przypadku nauki pisania koncentrujemy się na maksymalnym rozwoju sprawności manualnej i koordynacji oko-ręka. Dzieci mają swobodny dostęp do papieru, plasteliny, mas plastycznych, narzędzi pisarskich, tkanin, a w starszych grupach także do nożyczek i akcesoriów do szycia. Ćwiczymy nie tylko dłonie, ale i całą obręcz barkową, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i współpracujemy z terapeutą ręki. Aby dziecko idące do szkoły było gotowe do szybkiego przyswojenia zasad kaligrafii, w zerówce trenujemy wzory literopodobne w zeszytach w trzy linie.

MALI PRZYRODNICY

Przyroda, zwierzęta, rośliny, zjawiska naturalne i pogoda to zainteresowania wszystkich dzieci. Chcemy, żeby dziecięca ciekawość świata była podsycana, żeby przeradzała się w pasje i chęć do życia w zgodzie z naturą i ze sobą. Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość eksperymentować, obserwować i doświadczać. Regularnie odwiedzamy okoliczne lasy, parki, tereny nad brzegiem Wisły, kwiaciarnie, warszawskie ZOO i gospodarstwa agroturystyczne. Zajęcia w przedszkolu też są pełne prawdziwej natury, geografii, chemii i fizyki a przedstawiamy to w taki sposób, aby przedszkolaki mogły czerpać mnóstwo radości i satysfakcji.

MATEMATYKA

Wszyscy nasi nauczyciele znają Dziecięcą Matematykę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, ale jest to tylko jedna z wielu metod, które stosujemy. Mamy do dyspozycji pomoce metodyczne Montessori, Wiatrak Matematyczny, Kodowanie na dywanie i wiele innych. Szukamy okazji do obserwacji zjawisk matematycznych i do działalności praktycznej dzieci, żeby pokazać im że matematyka jest wszędzie i że może być przydatna, a nawet zabawna.

Nie ograniczamy się do wyznaczonych przez podstawę programową ram, widzimy, że część dzieci chce wiedzieć więcej i jest gotowa nawet na spotkanie z ułamkami lub tabliczką mnożenia.

RUCH

Dzięki ruchowi dziecko poznaje otaczający je świat, wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę, a także rozwija niezależność. Oprócz wielu okazji do spontanicznej aktywności fizycznej w ciągu dnia i do zabaw ruchowych z nauczycielami, zapewniamy też dzieciom zajęcia organizowane przez specjalistów. Cotygodniowa gimnastyka korekcyjna prowadzona jest przez doświadczonego fizjoterapeutę dziecięcego, a zajęcia taneczne przez utytułowaną instruktorkę i właścicielkę szkoły tańca. Po południu chętne dzieci mogą wziąć udział w treningu judo albo multisportu. Poza tym codziennie wychodzimy na dwór i spacerujemy na plac zabaw, na którym można szaleć na drabinkach, zjeżdżalniach i innych urządzeniach terenowych.

ZAJĘCIA PORANNE

Przed południem, korzystając z największych pokładów energii, realizujemy zajęcia wszechstronnie rozwijające dziecięce kompetencje. Oprócz prowadzonych przez polskojęzycznych i anglojęzycznych nauczycieli zajęć edukacyjnych z zakresu matematyki, przyrody, czytania, pisania, aktywności plastycznych i ruchowych oferujemy także rytmikę, zajęcia gimnastyczne, taneczne i profilaktykę logopedyczną.

DODATKOWE ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Rodzice mają możliwość zapisać dzieci na dodatkowe zajęcia popołudniowe. Najczęściej są one organizowane między 15.00 a 16.30 a ich miesięczny koszt waha się od 150 do 210 złotych.

W naszej ofercie są w tej chwili: judo, ceramika, multisport i robotyka.

GOŚCIE W PRZEDSZKOLU

Kilka razy w miesiącu, nasze przedszkolaki goszczą ciekawych gości. Czasem są to artyści z prezentujący stroje, pieśni i tańce folklorystyczne, czasem teatrzyki a jeszcze innego dnia zwierzęta. Zapraszamy twórców, specjalistów, przedstawicieli różnych zawodów i artystów, którzy chcą nam opowiadać o swoich pasjach i pokazywać nowe, ciekawe rzeczy.

NVC

Pracownicy naszego przedszkola regularnie szkolą się z zakresu Porozumienia bez Przemocy lub Pozytywnej Dyscypliny. Zwracamy uwagę na to, jakim językiem komunikujemy się z dziećmi, z rodzicami i między sobą i jak budujemy komunikaty. Dla nas dziecko, to człowiek tak samo ważny jak dorosły. Mimo że ma mniej doświadczeń i wiedzy, jest traktowane z szacunkiem i empatią.

WYCIECZKI

Dla naszych przedszkolaków to okazja do wspaniałej zabawy i nauki. Organizujemy je przeważnie raz w miesiącu. Odwiedzamy lasy, parki, muzea, teatry i kina. Oglądamy pokazy i bierzemy udział w wycieczkach z przewodnikami. Od 2018 roku współpracujemy z firmą przewozową Sobora Limo Service http://www.przewozosob.waw.pl/, która od lat organizuje bezpieczne i komfortowe przejazdy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci z najstarszych grup czasem korzystają z komunikacji miejskiej dodatkowo trenując w ten sposób swoją samodzielność i odpowiedzialność.

Koszty biletów i przejazdów pokrywają rodzice.

Z RODZINĄ

Chcemy, żeby dzieci miały poczucie, że ich dom i przedszkole są sobie bliskie. W przedszkolu organizujemy spotkania bożonarodzeniowe, przedstawienia dla babć i dziadków, kiermasze wielkanocne i dni rodziny.

Na początku lata zapraszamy rodziców i rodzeństwo naszych przedszkolaków na wakacyjne pikniki do parku, a w jedną z wrześniowych niedziel odbywa się coroczny piknik integracyjny poza Warszawą.